Volda Maskin vert gullsponsor!

Av:

Publisert:

December 18, 2020

Vår trufaste sponsor har signert ei ny avtale som gjer dei til gullsponsor i Volda Fotball frå 2021-2023.

Volda Maskin er og har vore ein viktig samarbeidspartnar og sponsor gjennom dei mange store og små anleggsprosjekta vi har hatt på stadion dei siste åra. Dette vere seg alt frå levering av masse, til store grunnarbeidsprosjekt i forbindelse med bygging og asfaltering. Om det skulle vere noko vi har spørsmål om, så er dei alltid positive og samarbeidsvillige for å finne ei god løysing.

Vi takkar Volda Maskin for avtala og ser fram til dei 3 komande åra!

PS! Særs kjekt for oss å kome på besøk til Volda Maskin, å sjå at Volda-kleda er på, også på jobb

🤩