Solveig Storeide har gjennomført FLK 4

Av:

Publisert:

November 13, 2020

Fotballeiar kurs, 4 NFF si høgaste leiarutdanning!

Fotballeiar kurs 4 er NFF si høgaste leiarutdanning, der ansatte og frivillege frå forbund, krets og klubb kan søke om deltaking. 21deltakarar fekk denne gong plass på kurset og tema som vert gjennomgått er blantanna:

-         Eigen veremåte og eigne handlingar ifotballkvardagen

-         Kommunikasjon og påvirkningsstilar

-         Personlege leiarføresetnadar

Solveig Storeide er særs imponert over kurset som vart heldtpå Hoel Gard frå 5-8.november.

-        Det utfordrar deg som menneske og leiar, og einfår reflektert over korleis ein håndterar situasjonar på ein måte som einvanlegvis ikkje tenkjer over på same måte. Kurset var intenst med lange dagarog strenge koronatiltak, men utbyttet av kurset gjorde at det absolutt var verdtdet! Eg vil anbefale kurset til alle som får mogelegheita til å ta det!