Saksliste årsmøte

Til medlemmer i VTI Fotball

Publisert:

March 29, 2023

​Årsmøte for VTI Fotball avholdes i klubbhuset onsdag 29. mars klokken 19.00. Under følger sakslisten for årsmøtet.

Sakliste årsmøte 2023:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val
      a. Val av dirigent
      b. Val av referent
      c. To personar til å signere protokollen

3. Årsberetning 2022

4. Revidert rekneskap for2022

5. Innkomne saker (ingen)

6. Fastsette treningsavgift

7. Budsjett 2023

8. Stadfeste framleis drift

9. Val

      a. Revisor

      b. Styre

      c. Valnemd

     d. Kontrollkomité

Velkommen til årsmøte!