KIWI BAMA Cup 2022

Av:

Publisert:

September 17, 2022

Velkommen til cup

18. - 20. november 2022, Sparebank 1 Hallen, Volda stadion

Volda fotball er SÅ gla for å ynskje velkommen til KIWI BAMA-CUP, ein innandørscup i SpareBank 1 Hallen.

Dette kan vere ei fin avslutning på 2022-sesongen for laget ditt, og vi garanterer fint spelevær!Før vi landar kampoppsett kjem vi til å ta hensyn til:

-- Reiseveg; om ein har ferge og kor tidleg ein må starte dagen

-- Kva lag ein elles møter i serien; etterstrebe nye lag

-- At det ikkje er for lang tid mellom kampane

-- Alle kampar vert spelt på same dag


Det kjem inga deltakaravgift i tillegg, kun lagsavgift.

HALLcup ---> begrensa banekapasitet ---> FØRST TIL MØLLA!


Vi opnar opp for påmelding 01.10.22 – då vert det lagt ut lenke til påmeldingsskjema.

Påmeldings- og betalingsfrist: 1. november 2022


Spørsmål: cup@vti-fotball.no