Innkalling til Årsmøte

29. mars kl 19:00 i klubbhuset

Publisert:

February 27, 2023

Styret inviterer alle medlemmer i VTI Fotball til årsmøte tirsdag 29. mars klokken 19.00. Årsmøte finner sted på klubbhuset.

Forslag som skal fremmes på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøte. For forslag benyttes e-post: eivind@vti-fotball.no

For å ha stemmerett ved årsmøtet må man være fylt 15 år, være registrert som medlem i VTI Fotball i minst én måned og medlemskontingenten må være betalt.  

Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Årsmøte er en viktig møteplass og arena for medlemmer til å være med å bestemme hva som skal prioriteres det neste året. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å delta på årsmøtet.

Vel møtt!