Årets frivilligpris til VTI-fotball

VTI-fotball ble tildelt frivilligprisen 2022 av Volda kommune!

Publisert:

January 28, 2023

Frivilligprisen er en pris som Volda Kommune deler ut hvert år til en person eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot. Prisen skal synliggjøre egenverdien og samfunnsverdien av den frivillige innsatsen. I frivillig-året 2022 er det ekstra stas at nettopp denne prisen gikk til VTI-fotball og den fantastiske innsatsen som legges ned av alle de frivillige. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre all den gode aktiviteten vi har!

Prisen, som består av en gavesjekk på 10 000 kroner, en vase og en blomsterbukett ble delt ut av varaordfører Sverre Leivdal. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

-         De frivillige i VTI-fotball gjør en stor innsats, særlig for barn og unge. De tilbyr aktiviteter der de legger vekt på gode holdninger, respekt, engasjement, inkludering og deltaking. Det er et viktig bidrag for å sikre gode oppvekstsvilkår. I en tid der vi ser at det er utfordrende å være barn og unge, der utenforskapet øker, er det viktig at vi har allsidige arenaer og voksne som stiller opp, sikrer og skaper aktivitet.

Fra venstre: Sverre Leivdal, Hege Humberset, Rønnaug Myklebust og Eivind Dahl

Styreleder Eivind Dahl mottok prisen, sammen med Hege Humberset og Rønnaug Myklebust. Eivind Dahl utrykte stor glede over å motta prisen på vegne av alle de frivillige i klubben.

-         Det er veldig stort å ta imot en slik pris. Vi har mange frivillige som gjør veldig mye. Det er mange som er synlige, og de vi ser er toppen av isfjellet. Hver dag er det veldig mange foreldre som forlater middagen for å kjøre til kamper, stille opp på trening, trøste, heie og bidra med alt som trengs. Dette er grunnfjellet i VTI-fotball. Motivasjonen og drivkraften i dette er å skape en arena for et inkluderende felleskap basert på aktivitet, hvor vi kan samles og skape mestring både som lag og på egne vegne. Vi skal fortsette å gi barna gode verdier de kan ta med seg videre og en god start på livet med fotball som verktøy.

Klubben retter en STOR takk til alle de frivillige som har bidratt gjennom sesongen. Innsatsen deres har en enorm verdi. Vi er stolte og takknemlig over å ha hver og en av dere på laget.

Vi gleder oss til fotballsesongen 2023, og vi håper da å få enda flere med på frivillig-laget!