1981 - Adelskalender

1981

Pr. 1.12.1980 - ajourført av Øyvind Holsvik