1979 - Adelskalender

1979

Ajourført pr 1.1.179 av Øyvind Holsvik