1970 - Rollon - Volda

1970

Aksla stadion truleg på slutten av 60-talet.

Jostein Holsvik ved bakre stong, Terje Lillås til høgre og målmann Olav Nordheim.