August-Camp/Tine Fotballskule 22 (1-4 klasse)

Start dato:

1/8/2022

Slutt dato:

19/8/2022

Påmeldingsfrist:

1/7/2022

Frister:

Juni-camp 10 juni

August-camp 1 juli

Tine Fotballskule 1 juli