Verv i lag

Her er anbefaling, og til dels føring, for korleis vi ynskjer at eit foreldrestyre skal sjå ut.

Kontaktperson

TAKK for at du har sagt ja til eit verv i Volda Fotball, og til å gjere ein ekstra innsats rundt laget til bornet ditt :-)

Kontaktperson er bindeleddet mellom klubbadministrasjon og spelarar/føresette. Ei viktig rolle for at administrasjonen rundt laget skal gå føre seg på ein god måte.

​Oppgåver til kontaktperson:

​Sende oppdaterte lagslister til adm leiar når dette vert etterspurt på kontaktpersonsida på Facebook

Informere nye spelarar/føresette om kva dei skal gjere ved innmelding

Vere behjelpelege rundt utdeling av lodd og Circle-K kopp

Møte på kontaktpersonsamling i regi av klubb (1-2 gongar i året)

Vidareformidle beskjedar frå administrasjonen til lagsgruppene på Facebook

Hjelpe til med dugnadsoppsett for laget ditt i ulike samanhengar

Økonomiansvarleg

TAKK for at du har sagt ja til eit verv i Volda Fotball, og til å gjere ein ekstra innsats rundt laget til bornet ditt :-)

Korleis gjer ein det ved nyoppstarta lag?

Gi adm. leiar beskjed om kven som skal vere kasserar for nyoppretta lag. Adm leiar opprettar konto i banken og gir banktilgang til kasserar. Det er viktig at dette vert gjort gjennom klubb, då ein ikkje skal nytte private kontoar til lagsaktivitet.


Dette er forventa av deg i vervet:

Økonomikontroll

God dialog med Kontaktperson

Kontoen skal ikkje brukast i privatærend, anmelding kan føreligge om slikt skjer

Trivselsleiar

Sørge for nokre sosiale tiltak i løpet av året. Det treng ikkje vere meir hokuspokus enn mat-på-fat på klubbhuset etter ei trening.

​​Det ligg oversikt i FotballVolding over kva klubben forventar som eit minimum når det gjeld "utanomsportslege" aktivitetar.

FotballVOLDING


Det er veldig ulikt kva laga har gjort av sosiale tiltak oppigjennom åra.
Nokre tips:

- bowlingen i U.vik
- paintball
- tur til Grindløde
- filmkveld
- sjå kamp i lag på klubbhuset
- Kahoot på klubbhuset
- FIFA-kveld på klubbhuset
- Halloweenarrangement (internt eller med invitasjon)
- Disco (da skal ein ha dialog med klubb i fht å ikkje gå kvarandre i næringa)
- Grautkveld i desember
- Sommerfest i juni
- FairPlay-kveld med utdeling av prisar i laget
.......

Det mest nytta sosiale tiltaket er KVELDSMAT på klubbhuset!
Avhengig av lagsøkonomi varierer det frå bestilling frå Pizzabakeren, til mat-på-fat.

Vi ynskjer at klubbhuset skal ha ein god positiv puls, vi ynskjer at huset skal vere i bruk, så alle laga får sjølvsagt låne klubbhuset gratis. Forutsetninga er at de ryddar godt opp etter bruk. Det skal sjå minst like bra ut når de drar, som når de kom.


PC og prosjektor er tilgjengelig, også høgtalarar

Dugnadsansvarleg

Sørger for ei forutsigbart, rettferdig og tydeleg dugnadsoversikt i laget

Dette er ikkje ei enkel oppgåve.
Det er alltid mykje som rører seg når ein kjem inn på temaet DUGNAD.
MEN: vår erfaring er at dugnadsånda er stor, positiv og imponerande her i klubben!
Det er JA-mennesker overalt.
Heldigvis! For det gjer at vi får hjula til å gå rundt og framleis ha ei låg treningsavgift.


Innsatsen vil aldri vere 100% lik, og det kan nok ikkje vere målsettinga, verken i klubb eller lag.
Ulike livssituasjonar både i fht jobb, helse, heimesituasjon og anna gjer at vi stiller noko ulikt. Det har vi eit ynskje frå klubb at ein skal prøve å ta litt hensyn til. Vi ynskjer at alle born skal få spele fotball, og vi vil ikkje at nokon sluttar fordi føresette rett og slett ikkje klarer eller orker å delta.

Samtidig så må ein sjølvsagt klargjer på foreldremøte at det ligg visse forpliktingar å vere med i ein frivillig organisasjon. For å få hjula til å gå rundt er vi heilt avhengig av eit stort dugnadsapparat både på trenarsida, foreldrestyrer, diverse arrangementsnemnder og komitear, i styret, på anlegg blant anna.


Dugnadsansvarleg skal IKKJE stå i "kranglar" og vanskelege saker, be vedkomande ta kontakt på solveig@vti-fotball.no, så vert det tatt vidare av klubb. Eller så kan dugnadsansvarleg melde inn utfordringa.


Verken klubb eller lag kan forhalde seg til skilsmisseproblematikk når det gjeld dugnad. Vi anbefaler difor å setje opp bornet sitt namn, eller sette BEGGE føresette med ...../....., så må dei finne utav det sjølv.
Vi har fått tilbakemelding begge vegar "eg har ikkje borna den helga, så eg stiller ikkje på dugnad" og "eg vil helst setjast opp når eg ikkje har borna, da er eg ledig" = umogleg for oss å ha EIT bestemt system her.


Tilbakemelding frå laga dei siste åra, gjer at vi no har eit dugnadssystem på cupane der laga får tildelt ULIKE oppgåver. Ikkje slik at EIT bestemt lag har all parkering og eit anna lag all speakerteneste. Det gjer at det er enklare for folk å få vere der dei er komfortable. Nokre trivast i speakerrolla, nokre vil helst stå i kiosk, medan nokon har behov for å vere "bakom", feks svelesteiking på klubbhuset. Fordel klokt = blidare folk :-)


Tusen takk for hjelpa!


FIKSansvarleg (frå 13 år)

FIKS-ansvarleg vil legge ut info her

​FIKS-ansvarleg i 2020 er Arild Hagen Bakke


Oppdatert info kjem