Stadionanlegget

På Volda Stadion er det tre felt for fotball og eit klubbhus med garderober. Volda Stadion er truleg det største kunstgrasanlegget på Sunnmøre med eit samla flatemål på ca 20.000 kvadratmeter.

​​​Idrettsanlegget er eigd av idretten sjølv i fellesskap mellom Volda TI Fotball og overbygningsklubben Volda TI Allianse.

Volda kommune har bidrege mykje til utvikling av anlegget gjennom grunnkjøp, disponering av kommunal grunn og tilskot til utvidingar av anlegget, men yter ikkje driftstilskot til Volda Stadion. Lån, drift og vedlikehald av anlegget blir dermed betalt av medlemmene i VTI Fotball blant anna gjennom treningsavgift og overskot på turneringar, fotballskule og andre aktivitetar.


Kartskisse Volda stadion. GPS tips: Søk etter Stadionvegen 7, Volda kommune

Historikk

Volda stadion ligg idyllisk til framme ved Rotevatnet. Her disponerer fotballgruppa tre fotballareal til trening og kamp.

Grasbana var ferdig i 1956, og var einaste grasbane med naturgras for 11-fotball i Volda kommune! Ho var grøn å sjå til, men var diverre humpete og med mange sår, med tett bruk i ca 50 år. Heilt frå bana vart bygd var det problem med drenering, og i periodar var bana også stengd på grunn av fleinsopp.

Grasbana var omkransa av løpebaner i grus for friidrett, men det gjekk tilbake med friidretten i Volda etter at det vart bygd kunstdekke for friidrett i Ørsta.

Tribuner

Frå 1988 og det meste av 1990-åra spelte Volda sitt herrelag stort sett på nivå 3 i Noreg (2. og 3. divisjon) og det var stor interesse for fotball. Publikumsrekorden kom i seriekamp mot Ørsta i 1988 då det truleg var nærare 5.000 tilskodarar på kampen. I desse åra vart det også bygd tribune i betong i full lengde av bana.

Til 1. rundekampen mot Aalesund FK i 2010 då det vart løyst ca 1.700 billettar. Overskotet frå denne kampen var med på å finansiere tribunetak i stål og plaststolar som vart sett opp på Stadion august 2010.

Kunstgrasbane B:

Ei grusbane vart laga på slutten av 1970-talet og var einaste aktuelle treningsstad utandørs i vinterhalvåret, ho skulle også fylle behova når grasbana var stengt i våte perioder. Etter fleire års tett bruk og vinterbrøyting var det nesten ikkje toppdekke att. Noko måtte gjerast! Løysinga vart at ein i 2001 la kunstgras på grusbana, og sat at med ei fantastisk flott og driftssikker bane, med ekstrem høg brukskapasitet.

Ettar 16 års bruk fekk ein i 2017 skifta ut banedekket på kunstgrasbana. Stor slitasje hadde gjort at bana knapt kunne nyttast til trening og kampar, noko som gjorde at banekapasiteten til klubben var sprengd. Med nytt dekke vart dette ein ny kvardag for heile klubben. Upåklagelege speleforhold for store og små!

Grusbane: 2001

Treningsfeltet som var laga av Yngres avdeling på dugnad på slutten av 80-talet, vart under prosessen med kunstgrasbana lagt om til ei grusbane med minimumsmål for 11-fotball.

Kunstgrasbane A: 2007

Utover på 2000-talet var det på høg tid med renovering av den gamle naturgrasbana, og ting gjekk som ein ønskte seg. I 2007 vart det lagt kunstgras på heile flata for det tidlegare friidrettsanlegget og grasbana. Dermed vart det plass til både ei 11-arbane og ei 7-ar-bane.

Klubbhuset:

Den eldste delen av klubbhuset vart oppført i 1987-88 og vart teke i bruk 7. mai 1988 då Volda møtte Hødd i seriekamp. Dagen vart perfekt ved at Volda slo Hødd 4-0.

I den eldste delen av klubbhuset er det eit kjøken med stort kjølerom (nytt 2010), hovudsal, eit møterom og eit lite klubblager. Klubbhuset vert også utleigd til konfirmasjonar, selskap og andre lystelege lag. Hovudetasjen vart pussa opp og fekk nytt golvbelegg i 2012. I underetasjen er der fire spelar-garderober, to dommargarderober og ei badstove, i tillegg til toalett, eit par lagerrom og eit vaskerom.

Våren 2016 stod den nye delen av klubhuset klar (Mesterhuset). Ei utviding var naudsynt etter enorm aktivitetsvekst i klubben frå 2012. FFO-en i VTI-Fotball hadde på denne tid rundt 200 born, noko som gjorde behovet for garderober, nytt kjøkken, lager, toalett og fleire kontor heilt prekært.

Det gamle klubbhuset mot Rotevatnet vert i dag mest brukt som lager.

Informasjon om Volda Stadion frå Idrettsanlegg.no:

Klubbhuset(1987)
Det gamle klubbhuset (1968)
Kunstgras A (2007)
Grasbana(lagt om til kunstgras)
Kunstgras B (2001)
Grusbana(2001)