Sportsplan

Voldamodellen er sportsplanen vår

​Alle trenarar i klubben er forplikta til å kjenne til kva som står i Voldamodellen rundt sitt årstrinn, og følgje den.

VoldaModellen vart revidert hausten 2020 og sendt inn til kretsen som eit ledd i det å verte resertifisert som kvalitetsklubb.

Er ein ueinig i noko, eller om ein har spm til noko: su@vti-fotball.no