Sportsplan

VoldaModellen vart revidert hausten 2020 og sendt inn til kretsen som eit ledd i det å verte resertifisert som kvalitetsklubb.