Sportsleg Utval

Har du noko du ynskjer å drøfte eller ta opp med sportsleg utval kan du ta kontakt per e-post på:

su@vti-fotball.no

Epost går direkte til SU-leiar, som delegerer vidare i systemet.

Det er sjølvsagt lov å melde inn saker der ein ynskjer å vere anonym, men hugs at det da kan vere noko vansklegare å agere skikkeleg på det.

Sportsleg utval består av fylgjande personar:

Leiar: Lars Ove Hammer

Jenter 6 år til 14 år: Rønnaug Myklebust og Mari Nedrelid Heggen

J15 + J17 + D2 + A-lag Dame: Linda Iren Breivik


Gutar 6 år til 14 år: Kjell Frode Ervik

G16 + H2 + H3 og A-lag Herre: Tore Sørheim og Oddvar Nautvik


Andre ressursar tilknytt SU:

Trenarveileder: Finn Harry Sjøholt
Dommarkoordinator: Olav Fure
FIKS-ansvarleg: Arild Hagen Bakke