Personvernerklæring

Innledning
Volda Turn- og Idrottslag Fotball arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Derfor har vi utarbeidet denne personvernserklæringen for hvordan personopplysningene dine behandles og beskyttes.

Denne personvernerklæringen gjelder kun Volda Turn- og Idrottslag Fotball sine medlemmer, kunder, abonnenter og brukere av online-tjenester.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vibehandler, hvordan vi behandler personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlinger.

Vi informerer deg også om de rettighetene du har i forbindelse medbehandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

Hvem har ansvar for dine personlige data og hvilke persondata omfattes av denne erklæringen?
Volda Turn- og Idrottslag Fotball en del av Norges Idrettsforbund (NIF). Ved behandling av opplysninger om idrettslagets medlemmer, tilitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister, slik dette til enhver tid følger av NIFs regelverk, herunder interne Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister og utfyllende bestemmelser til denne, så er NIF behandlingsansvarlig (www.idrettsforbundet.no). For alle andre opplysninger, eller behandlingsformål, er Volda Turn- og Idrottslag Fotball behandlingsansvarlig. Denne erklæringen gjelder således kun de personopplysninger som Volda Turn- og Idrottslag Fotball er behandlngsansvarlig for, mens øvrige personopplysninger faller inn under NIF sin personvernerklæring.

Hvor blir personopplysningene lagret?
Opplysningene vi samler inn om deg lagres innendet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?
Vi samler inn personopplysningene du oppgir, for eksempel når du melder deg inn, bestiller varer, kontakter oss eller deltar på arrangementer. Personopplysningene du oppgir kan for eksempel inneholde kontaktinformasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer, fødselsdato,personnummer og betalingsinformasjon. I tillegg kan det hende vi samler inn enkelte personopplysninger fra eksterne kilder som f.eks. kredittinformasjon og adresseoppdateringer. .

Hva bruker vi de personlige opplysningene dinetil?
Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:

- For å opprette og håndtere din personlige konto hos Volda Turn- og Idrottslag Fotball
- For å behandle generelle henvendelser til Volda Turn- og Idrottslag Fotball
- For å håndtere dine bestillinger
- For å kunne kontakte deg i forbindelse med ditt medlemsskap hos oss, eller som kunde hos oss
- For å kunne svare på spørsmål og informere deg om nye eller endrede tjenester
- For å kunne sende nyhetsbrev og markedsføre organisasjonens tjenester og produkter
- For å informere vinnere av online-konkurranser eller deltakere i fundraising initiativ
- For å kunne kontakte deg i forbindelse med påmelding, avmelding og deltakelse på våre kurs og andre arrangement
- For å håndtere kontoen din ved å utføre kredittkontroll
- For å analysere opplysningene slik at vi kan sende deg relevante tilbud og informasjon
- For å bekrefte at du er gammel nok til å kunne bli medlem og/eller å handle online
- For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester
- For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester
- For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre

Det rettslige grunnlagt for vår prosessesering er din godkjenning av våre medlemsvilkår når du melder deg inn og/eller de samtykker du gir oss.

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene ovenfor, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes.

Hvilke rettigheter har du?
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagtekrav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene, som f.eks. uoppgjort gjeld eller du fortsatt har formelle verv eller oppgaver i organisasjonen. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål eller endre dine kontaktopplysninger via "MinSide" (www.vti-fotball.no). Du kan også kontakte oss enten ved å sende oss et brev til eller ved å sende en e-post til faktura@vti-fotball.no.

Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?
Opplysningene dine kan komme til å deles innen Volda Turn- og Idrottslag Fotball. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart for markedsføringsformål. Opplysninger gis kun videre til tredjepart dersom deter nødvendig for å kunne tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, for eksempel spedisjonsfirma i forbindelse med levering av varer, mediebyråer for distribusjon av nyhetsbrev og kredittopplysnings- eller inkassobyråer i forbindelse med kredittvurdering, identitetskontroll og inkasso.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen. For at kortkjøp skal være så sikkert som mulig hos oss, sendes all informasjon i kryptert form. Dette innebærer at informasjonen passerer gjennom en sikker tilkobling og at dine personlige opplysninger ikke kan leses av eksterne parter. Ved kortkjøp samarbeider vi med en autorisert betalingsformidler som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig for kjøp direkte mot banken din. Vår betalingsformidler behandler kortinformasjonen på korrekt måte i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS som kortselskapene VISA og MasterCard står bak. Dette innebærer at kortopplysningene dine håndteres på en svært sikker måte. Når du handler med kort forbeholder vi oss retten til å foreta en personkontroll.

Informasjonskapsler (Cookies)
En informasjonskapsel – cookie – er en litentekstfil som lagres på din datamaskin eller mobile enhet og hentes opp derfra ved senere besøk. Volda Turn- og Idrottslag Fotball bruker informasjonskapsler for å forbedre og forenkle ditt besøk. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personliginformasjon eller til å gi informasjon til tredjeparter.

Det finnes to ulike typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige (informasjonskapsler for sesjoner). Permanente informasjonskapsler lagres som en fil på din datamaskin eller mobil i en tidsperiode på ikke mer enn 12 måneder. Informasjonskapsler for sesjoner er midlertidige og forsvinner når du stenger økten i nettleseren. Vi bruker permanente informasjonskapslerfor å lagre ditt valg av startside og andre detaljer du velger.

Det er enkelt å slette informasjonskapsler fra datamaskinen eller på den mobile enheten ved hjelp av nettleseren. Se under “hjelp” i nettleseren for å finne instruksjoner for hvordan du håndterer og sletter informasjonskapsler. Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler, eller å motta et varsel hver gang en ny informasjonskapsel blir sendt til din datamaskin eller mobile enhet. Merk deg at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner hvis du slår avinformasjonskapsler.

Informasjonskapsler for tredjepart 
Vi bruker informasjonskapsler for tredjepart til å samle inn statistikk i aggregert form ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics. Både permanente og midlertidige informasjonskapsler (informasjonskapsler for sesjoner) blir brukt. Permanetei nformasjonskapsler lagres i datamaskinen eller den mobile enheten i en tidsperiode på ikke mer enn 24 måneder.

Lenker
Nettsiden www.vti-fotball.no kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Når du benytter lenkene til eksterne tredjeparter har ikke Volda Turn- og Idrottslag Fotball ansvar for eventuellbehandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler at du sjekker tredjepartspersonvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan dine personopplysningerbehandles. Vi tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.

Endringer i denne erklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi vil legge ut en melding på vårt nettsted og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten vår.

 

Kontaktinformasjon

Personopplysningsansvarlig

Volda Turn- og Idrottslag Fotball
Stadionvegen 7
6100 VOLDA
Norge

E-post: runar@vti-fotball.no

Foretaksregister: Brønnøysundregisteret
Foretaksnummer: 981 951 921
Autorisert representant: Runar Løvold

Volda, 21.09.2022