Stolt kvalitetsklubb sidan 2014

Kvalitetsklubb (KK) er eit veldig nyttig og godt verktøy til å få ei sunn og solid klubbdrift i alle ledd.
KK har vore til stor hjelp med å få organisasjonen i ei form som gir kontinuitet, stabilitet og føreseielegheit.

Volda modellen oppdatert 13.11.2020​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Les meir om Kvalitetsklubbkonseptet hos Sunnmøre Fotballkrets

Leiing

1.1 Rekruttering
Rekrutteringsplan
Rollebeskriving REKRUTTERINGSansvarleg
2014-kullet_v2

1.2 Sportsplan
Volda modellen​​
FotballVolding

1.3 Sportsleg leiing
Struktur - SPORTSLEG UTVAL 2020

1.4 Trenarrettleiar
Treneransvarlig

1.5 Dommarutvikling
Dommarplan
Rollebeskriving for DOMMARansvarleg
Sjå meir informasjon om Dommar Sport sidene våre.

1.6 Sesongplanlegging og kampavvikling
Senior - Sjå meir informasjon på Kontaktpersonsida
Yngres - Sjå meir informasjon på Kontaktpersonsida

Rutiner og ansvar

2.1 Klubbhandbok
Denne nettsida

2.2 Org.kart 2020
Underpunkt til org.kart 2020

2.3 Økonomistyring
Rollebeskriving økonomi, utført av administrativ leiar​

2.4 Årshjul
Årshjul for klubbutviklar: ​
Årshjul for lag
Foreldremøte-maler:
Foreldremøte FØR sesongstart
Foreldremøte ETTER sesongslutt

2.5 Politiattestar
Rollebeskriving politiattestansvarleg

2.6 Kvalitetsklubbansvarleg
Rollebeskriving for KVALITETSKLUBBansvarleg

2.7 FIKSansvarleg
Rollebeskriving for FAIRPLAYansvarleg

Kompetanse

3.1 Leiarkompetanse
Styret består av 7 personer, der 4 av dei har gjennomført NFF leiar 1 kurset.
Klubbutviklar og adm.leiar har også gjennomført kurset.

3.2 Trenerkompetanse
Trenerkompetanse 2020

Verdiar

4.1 Verdiar
Visjonar og verdiar

4.2 Heimekampar
På kontaktperson sida finn finn ein mykje informasjon om slikt

4.3 FairPlay-ansvarleg
Rollebeskriving FAIRPLAYansvarleg

4.4 Trygge rammer
Korona-info

Vi legg generelt ut mykje informasjon for å sikre at medlemmane skal finne det dei lurer på. Vi er opptekne av å vere tilgjengelege og raske på respons. Både under "MEDLEM" og "KONTAKTPERSON" finn de mykje løpande info.