Kampvert Yngres

Naudsynt? JA! Veldig :-)

​Takk for at akk DU stiller som kampert for bornet ditt sitt lag!


Det er aller enklast å vere kampvert om du har lasta ned appen "MinFotball", der finn du motstandar, dommar, kva bane ein skal spele på, speleform og kontaktinformasjon.

MEN: BANEoppdateringa er dårleg på appen, så her må du sjekke stadiondagboka!
http://www.vti-fotball.no/AKTUELT/Stadiondagbok/


Det kretsen seier om kampvert:https://www.fotball.no/sok/?fromDist=17&q=kampvert

FLOTT om du sender ein sms til kontaktperson eller trenar for gjestande lag:

"Velkomen til kamp på Volda Stadion, vi skal spele på ________bana. Eg vil ta imot dykk når de kjem.  
Det er kiosk på stadion med noko for einkvar.
Ta kontakt om det skulle vere noko.
Mvh ________ Kampvert."


Kampvertinstruks Volda Fotball – tilpassa Covid 19

• Alle seriekampar i Volda Fotball skal ha Kampvert

• Kontaktperson er ansvarleg for at kampen har kampvert

• Kampverten si hovudoppgåve er å vere vertskap for det gjestande lag og skape ei sosial og trygg ramme før, under og etter kampen som er prega av Fair Play sine prinsipp og verdiar.

• Våren 2021 er kampverten også ansvarleg for at kampen vert spelt innanfor smittevernsreglar for Covid-19

• Kampverten har på gul kampvert-vest, som ein finn i gangen ved toaletta mot Kragsetbana

• Kampverten skal vere til stades og synlig under heile arrangementet.

Før kampen

Oppmøte seinast 30 minutt før kampen

• Ønske velkommen begge lag og dommar.

• Hjelpe til å organisere Fair play-helsing før kampstart – skal gjennomførast utan handtrykk.

• Trenarar og spelarar på ei side, publikum på andre.

• Publikum må registrere seg ved bruk av strekkoden som heng på stadion.

• Sjekk at bortelaget har registrert «sine».

Under kampen

• Sjå til at publikum held seg på tildelt område og opprettheld avstandsregelen (1m)

• Sjå til at trenarar og spelarar held seg i sine soner

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spelarar og dommar.

Etter kampen

• Bidra til å rydde opp etter kampen