Dugnadshjulet

Dugnadshjulet i Voldafotball finn du meir info om under FotballVolding og i slidane til kontaktpersonsamlinga

​​​Men kort fortalt:

Kiwicup i mars/april
Bilmesse i april
EMS siste helga i november
Stadionveke 2 gongar i året
CircleK-kopp
Lotteri

+ diverse lagsoppgåver, feks køyring, kampvert, kveldsmat, etc. Det er noko ulikt frå lag til lag kva ein ynskjer å gjere her, men klubben har eit lite auge på det, for å få ei så jamn fordeling som mogleg for dei ulike laga i klubben.

FotballVOLDING

KP-samling jan 2020