Øvingar 13 - 16 år

Angreps-prinsipp
Lage plass for medspelarar

OppvarmingDribbling session plans

Teknisk øving

Småbanespel

Kontringsspel

OppvarmingTeknisk øving


Småbanespel

Kombinasjonsspel

Teknisk øving

Småbanespel

Forsvar

Forsvar når ein er organisert

Forsvar i undertal

Høgt press