Meny

VTI Fotball

Satelitt, Team Søre, Kretslag

Når spelarar deltek på kretstiltak (Satelitt, Team Søre og Kretslag), så får klubben ein faktura på deltakarkontingent frå Sunnmøre Fotballkrets. Dette er noko klubben dessverre ikkje har mogelegheit til å dekkje fullt ut, så her er gjeldande reglar for klubb angaånde dei forskjellege tiltaka: 

Satelitt:

Deltakarkontingent for Satelitt er for 2018, 1200,- per spelar. Klubben dekkjer deltakarkontingent for inntil 5 jenter og 5 gutar. Ved fleire deltakarar enn 5 jenter, så fordelar ein kontingenten som ikkje vert dekt av klubben på alle jentene som deltek. Dei same reglane gjeld for gutar.

Team Søre og talentleir:

​Deltakarkontingent for Team Søre og talentleir må dekkjast av kvar einskild spelar.

​Kretslag:

​​Deltakarkontingent for kretslag må dekkjast av kvar einskild spelar.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Bygg 1
Rotevatn
NOG
Tussa
Aurstad
Stamina

Hovudsponsor

Intersport
VoldaMaskin
Brunvoll
Statoil
KIWI

Støttespelarar

Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny