Meny

VTI Fotball

Påmelding Tine Fotballskule 2020!

Påmelding Tine Fotballskule 2020!

Frå 10-14.august kan vi med glede ynskje velkomen til Tine fotballskule på Volda stadion for jenter og gutar 6 – 12 år!

Invitasjon Tine Fotballskule 2020

Opningstida er måndag til fredag 09.00 – 15.00 (du kan velje 3, 4 eller 5 dagar).

Trivsel, leik og FairPlay er dei viktigste momenta når vi planlegg eit godt sportsleg og sosialt tilbod.
Instruktørane er ein engasjert, dyktig og flott gjeng, med ungdommar og unge vaksne frå klubben. Dei vert grundig instruert på førehand både når det gjeld innhald og trygge rammer.

Gruppestorleik og -samansetning ser vi an med tanke på gjeldande smittevernreglar, men vi etterstreber så lite rokkering som mogleg på gruppene og instruktørane.

Ein dag på fotballskulen ser ca slik ut:
09.00: oppmøte, registrering, fordeling i grupper
09.45: Hei og hå / Leik og moro (litt utvida bli-kjent-opplegg på mandagen)
10.00: Øvingar
11.30 – 12.30: Måltid og moglegheit for kiosk
12.30 – 14.30: Øvingar
14.30 – 15.00: Samling, takk for i dag 😊 (ser vi an mtp korona-reglar)

Om nokon treng å ha lenger dag (til 16.00): gi beskjed, vi løyser det!

Slik det ser ut pr dags dato, så kjem vi til å ha open kiosk kvar dag, med eit enkelt utval (is, popcorn og drikke).

Vi trur også at vi skal få til eit system som gjer at vi kan ha lunsjservering kvar dag. Om det ikkje let seg gjere, vil vi sende ut informasjon om at alle må ha matpakke. Drikke får dei på stadion. Vi satsar sjølvsagt også på at vi får servere frukt!

Korleis vi gjer det mtp kampar mellom gruppene må vi sjå an, men i utgangspunktet vert det kampar onsdag og fredag.

Eine posten i programmet brukar å handle om å lage eit show. Song, dans, kreativitet.
Vi har brukt å ha ei populær framføring av det. Det må vi også sjå an når det gjeld blanding av gruppe og fellessamling.

VELKOMEN!!!!

Vi gler oss 😊

Påmeldingsskjema til Tine Fotballskule finn du her:

Påmeldingsskjema Tine Fotballskule 2020


For spørsmål kring Tine fotballskule: solveig@vti-fotball.no
For spørsmål kring betaling: runar@vti-fotball.no
For spørsmål kring kobling FFO og Tine: arild@vti-fotball.no

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Circle K
Kiwi
Volda Maskin
Rotevatn
NOG
Tussa
Stamina

Hovudsponsor

Ose A/S
Hovden og Vatne
Bygg1
Intersport
Brunvoll

Støttespelarar

Eurosko
Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny