Meny

VTI Fotball

Treningsavgifta

​For å spele fotball i VTI-fotball må du både vere medlem i VTI Allianseidrettslag og betale treningsavgift til Volda TI Fotball. Seniorspelarar må også betale forsikring, som sidan 2010 har vorte kravd inn av klubben i staden for den gamle ordninga med individuell lisens og forsikring.

Alle nye spelarar får ei prøvetid på ca ein månad slik at dei kan finne ut om dei trivst i klubben. Vi oppmodar likevel alle om å registrere seg så tidleg som råd slik at forsikringar mm. får full effekt.

Krav om treningsavgift vert sendt til kvar einskild spelar ut frå spelarlister frå gruppene. Nye spelarar som kjem til etter sesongstart må få ein lagleiar til å registrere seg i klubbens datasystem og vil då seinare få tilsendt krav om treningsavgift.

Treningsavgifta er ei viktig inntektskjelde for VTI Fotball, men dekkjer berre ein del av kostnadene ved å vere aktiv i VTI Fotball. I tillegg må spelarar/foreldre også stille opp på fellesdugnader eit par gonger i året, selje lodd, og Circle-K kopp, og bidra på 1 kioskveke i året. Spelarar som har vore aktive på haustsesongen (etter 01.08) må også selje lodd og Circle-K kopp, sjølv om dei slutta før sesongslutt. 

Slik ser årshjulet ut:

 • April: KIWIcup
 • September: EAT MOVE SLEEP cup
 • November/desember: Circle-K kopp og rabattlotteri
 • Seniorlaga skal i tillegg bidra på konsert i september og Årsfest/Jubileumsfest ved sesongslutt.
 • Elles må ein bidra til drift av sitt lag.

Kva går treningsavgifta til?

 • Lagforsikring ligg inne i kontigenten, og VTI Fotball betaler samla forsikring for alle spelarane.
 • Tilbod om heilårsfotball med tildelt bane i Mørehallen utan leigeutgifter gjennom vinteren
 • Løn til ansatte
 • Speledrakter
 • Gratis trenarkurs til alle trenarane og diverse andre relevante kurs
 • Støtteapparat
 • Gratis deltaking på eigne cupar (Kiwicup og EAT MOVE SLEEP cup)
 • Moglegheit for å leige minibuss privat, og låne den gratis til fotballaget
 • Tilbod vedr. jenteakademikonsept med skolerte trenarar
 • Tilbod om ekstratrening
 • Drift av klubbhus, baner og Mørehallen (straum, toalett, reingjering, vedlikehald)
 • Bruk av baner og Mørehall, også utanom treningstider utan leige
 • Låne baner og hallen utan leigeutgifter ved eigne lagarrangement der all inntekt går til eige lag (venneturneringar, miniturneringar)
 • Låne kjøkken og toalett utan kostnad ved fotballarrangement
 • Bruke klubbhuset til møter og sosiale treff gratis ved fotballarrangement
 • Nødvendige reperasjonar for å halde anlegget i drift
 • Investeringar for å forbetre anlegget for at flest mogleg får nytte seg av fotballfasilitetane i Volda


Seniorlaga får utstyrspakke, noko rabattert, noko gratis. Dette leverast inn att om ein sluttar, eller ein kan velje å betale om ein ynskjer å behalde det. Det same gjeld i dei tilfella vi køyrer stunt som gjer at andre får gratispakkar.  

Kontaktpersoner

  Solveig Storeide

  ,
  905 65 727 Epost

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Circle K
Kiwi
Volda Maskin
Rotevatn
NOG
Tussa
Stamina

Hovudsponsor

Ose A/S
Hovden og Vatne
Bygg1
Intersport
Brunvoll

Støttespelarar

Eurosko
Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny