Meny

VTI Fotball

Sportsplan

VOLDAMODELLEN


​Sportsplanen til Volda Fotball, Styringsdokumentet for aktiviteten i kvart einskilde lag, heiter VOLDAMODELLEN.

I perioda september 2016 - februar 2017 har klubben, med Sportsleg Utval i spissen, hatt ein grundig gjennomgong av sportsplanen. Dei gjekk fleire runder med trenerane, og har landa på eit dokument som vi er særs nøgd med. 

Ikkje noko poeng med flott sportsplan, om den ikkje brukast. Så implementeringa står i fokus. Sportsleg Leiar yngres har utarbeid nokre enkle små manualar tilknytt kvart årstrinn, som gjer at det er lettare for trenerane å orientere seg i kva som gjeld for deira trinn, og kva forventningar som er til dei. 


Det er eit plandokument som skal fortelje kva klubben i si heilheit står for, kva målsettinga vår er, kva fotball vi ynskjer å representere. Planen skal vere eit styringsdokument for kvar einaste trenar, med gode beskrivingar om målsetting - forventningar - krav - sosiale mål og ferdigheitsmål - for alle alderstrinna.

Volda Modellen 2017

Informasjon i VOLDAMODELLEN:

- Årlege sportslege planar.

- Om trening.

- Keepertrening.

- 6 år

- 7 år

- 8 år

- 9 år

- 10 år

- 11 år

- 12 år

- 13 år

- 14 år

- 15-16 år

- Junior

- Andrelag

- Senior

For spm: SPORTSLEG UTVAL

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Circle K
Kiwi
Volda Maskin
Rotevatn
NOG
Tussa
Stamina

Hovudsponsor

Ose A/S
Hovden og Vatne
Bygg1
Intersport
Brunvoll

Støttespelarar

Eurosko
Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny