Meny

VTI Fotball

FairPlay-ansvarleg

FAIR PLAY

Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier.

Styret har oppnevnt egen Fair Play ansvarlig som legger til rette for og følger opp at kriteriene oppfylles, Fair Play ansvarlig.

Stillingsinstruks:

Overordna ansvar for utvikling, planleggjing og gjennomføring av Fair Play-aktivitetar i Volda Fotball.

Det overordna målet er å utvikle, forankre og synliggjere fotballgruppa sine aktivitetar innan Fair Play mot eigne medlemmar, lokalmiljø, samarbeidspartnarar og sponsorar.

Beskrivelse

 • -Klubbens heimekampar gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier
 • -Det er anskaffa kampvertvestar og fair play flagg, bannere samt foreldrevettreglar.
 • -Bannere heng rundt omkring på/i anlegget.
 • -Møte om fair play gjennomføres med lagleiarar frå yngres avdeling og dommaransvarlig i VTI Fotball.
 • -Alle lag skal ha ein kampvert til sine heimekampar
 • -Lagleiar og kampvert gjennomfører, og sørger for at punkta på side 27 i fair play heftet frå NFF blir overholdt.
 • -Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktig ballast, og er ein av grunnpilarane ved planlegging og gjennomføring (cup, fotballskole, trening, kampgjennomføring, osv.)
 • -Fair Play retningslinjer som følgjast i forbindelse med kampar i barne- og ungdomsfotballen:

 • -Motstandarlag kontaktast i god tid før kamp. Vi høyrer om laga er klare og informerar om det praktiske (WC, garderober, kva bane, anna av relevans). Ansvar: Lagleder

 • -Dommar kontaktast i god tid før kamp. Vi høyrer om han / ho / dei er klare og informerar om det praktiske (WC, garderober, kva bane, oppgjør, anna av relevans). Ansvar: Lagleder

 • -Kampvert eller lagleder tek imot motstandarlag.

 • -Kampvert «styrer» foreldre, føresette og publikum, slik dei finn sin plass på motsatt side av der lagleiar står. Gjev retningslinjer ihht oppførsel. Kan gi ut foreldrevettkort.

 • -Trenarar gjennomfører Fair Play møte saman dommer før kampen startar

 • -Einigheit om frisone, ekstra spiller, etc. Enigheit om å gjere dommaren god. Enigheit om at god oppførsel også gjeld i tøffe og vanskelege situasjonar.

 • -Spelarar gjennomfører Fair play helsing før kamp.

 • -Spelarar, trenarar og dommar gjennomfører Fair play helsing etter kampen er slutt.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Circle K
Kiwi
Volda Maskin
Rotevatn
NOG
Tussa
Stamina

Hovudsponsor

Ose A/S
Hovden og Vatne
Bygg1
Intersport
Brunvoll

Støttespelarar

Eurosko
Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny