Meny

VTI Fotball

Dommerkoordinator

Alle som har vore på kamp veit at det er minst 14 som trur dei er dommarar på kvar kamp..... ;-) Sjå føre deg at der faktisk ikkje var ein dommar... TAKK til dommarane! Utan dykk - ingen kamp....

​Klubben har dommarkoordinator med ansvar for å rekruttere og utvikle dommere.
Dommarkoordinator er: Olav Fure

Rollebeskriving Dommarkoordinator

  • - Fordele dommeroppgaver, sette opp dommere til interne kamper 
  • - Rekruttere nye dommarar
  • - Opplæring av eksisterande og nye dommarar
  • - Vere eit møtepunkt for dommarane 
  • - Sørge for at klubben stiller med dommere i møter i kretsen der dommarar bør delta
  • - Informere dommarar om aktuelle saker

Rekruttering og opplæring

Samtlege spelarar som fyller 13 år skal ta dommarkurs kvart år. Ein prøvar å leggje til rette slik at kurset kan takast før Kiwi-cup i april, slik at dei som ynskjer det får praktisere dømming under cupen. Det er også forventa at trenarane på det årssteget går kurs saman med gutane. 
Det er sjølvsagt ikkje eit krav at samtlege skal dømme for klubben, men alle skal gå kurs for å kunne meir om reglane, forstå den kompliserte vanskelege dommarrolla, og få ei påminning om respekt og Fairplay. 


Dommarforum

Dommarforum er samlinger som klubben har med dommerane, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dette kjøres 2 ganger pr år.

Brakkebutikken

Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Sparebank 1

Hovudsponsor

Circle K
Kiwi
Volda Maskin
Rotevatn
NOG
Tussa
Stamina

Hovudsponsor

Ose A/S
Hovden og Vatne
Bygg1
Intersport
Brunvoll

Støttespelarar

Eurosko
Bil og Gummiservice
Optimal
Møbelringen
Gillen AS
Mesterhus

Meny